Nederlandse Versie

Over ons

De website bierbrouwendoejezo bevat pagina’s die jou wegwijs maken in de wondere wereld van bier.

De maker van deze site brouwt zelf bier en vertelt daar graag over. Tevens is er een overzicht van brouwerijen in Nederland én vind je bezoeklocaties, want lezen over bier maakt dorstig. Ontdek allerlei soorten bier, leer hoe ze gebrouwen worden én hoe je zelf bier (thuis) kan brouwen. Brouwers zoals ik helpen jou graag op weg.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en waarom?

Wanneer een commentaar wordt geplaatst op de site door een bezoeker verzamelen wij de inhoud van dit commentaar, het IP adres en de browser ‘user agent string’ om te controleren op spam.

Een geanonimiseerde string wordt gemaakt op basis van jouw e-mail adres (ook wel een hash genoemd) en wellicht gestuurd naar de Gravatar dienst om te controleren of jij de gene bent die het e-mail adres gebruikt. Deze Gravatar dienst heeft een Privacy Policy die je hier kan inzien: https://automattic.com/privacy/ Wanneer jouw commentaar is goedgekeurd, zal jouw profielfoto zichtbaar zijn voor iedereen die het commentaar inziet op de betreffende pagina.

Media

Wanneer je een afbeelding uploadt naar de website, raden wij aan om geen afbeeldingen te gebruiken met geïntegreerde locatie data (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen deze afbeelding downloaden en dan ook alle locatie gegevens inzien.

Contact formulieren

Nog niet aanwezig op deze site

Cookies

Wanneer je commentaar plaatst op onze site kan je ervoor kiezen om jouw naam, e-mail adres en website te bewaren in cookies. Deze cookies worden gebruikt om het jou makkelijk te maken wanneer je bij het volgende commentaar opnieuw jouw gegevens in gaat vullen. Deze cookies gelden voor de periode van een jaar.

Wanneer je onze login-pagina bezoekt, stellen we een tijdelijke cookie in om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden weer verwijderd wanneer jij jouw browser afsluit.

Wanneer je inlogt, stellen we een aantal cookies in om jouw login informatie en scherminstellingen te bewaren. Login cookies bestaan twee dagen en scherminstellingen cookies blijven een jaar bestaan. Wanneer je ‘onthoud mij’ kiest, worden jouw login gegevens twee weken bewaard. Op met moment dat je uitlogt met jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, zal er een cookie worden bewaard in jouw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke data. Wel zal er worden vermeld welk post ID verbonden is aan het artikel dat je zojuist hebt bewerkt. De cookie verloopt na een dag.

Geïntegreerde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen geïntegreerde onderdelen bevatten (bijv. videos, afbeeldingen, artikelen, etc.). De geïntegreerde onderdelen van andere websites gedragen zich alsof de bezoeker ze bekijkt op deze andere websites.

Deze websites kunnen gegevens van jou verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende volgers / trackers plaatsen van derde partijen en jouw interacties in de gaten houden met de geïntegreerde inhoud, waaronder ook jouw interacties met deze geïntegreerde inhoud wanneer jij reeds een account hebt bij deze website en daar ingelogd bent.

Analytics

StatCounter voorziet ons van tellingen van het aantal bezoekers gebaseerd op unieke IP adressen en apparaten.

Met wie wij jouw data delen

Op dit moment met niemand. Zie voor toelichting de tekst over geïntegreerde inhoud van andere websites.

Hoe lang wij jouw data bewaren

Wanneer jij een commentaar plaatst, zal de inhoud en de metadata voor onbepaalde tijd worden bewaard. Daardoor kunnen we reacties op het commentaar automatisch herkennen en toelaten, in plaats van deze reacties bewaren in een aparte rij voor beheerders.

Gebruikers die zich registreren op onze site (wanneer dat gebeurd), we slaan persoonlijke informatie op die jij invult op jouw profiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie zien, wijzigen en verwijderen wanneer zij dat maar willen (behalve hun gebruikersnaam). Website beheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten heb je over jouw data

Als je een account hebt op deze site, of commentaar hebt geplaatst, kan je een verzoek doen om een export bestand van de persoonlijke data die we bewaren van jou met daarbij de data die je aan ons hebt verstrekt. Jij kan ook een verzoek doen dat we persoonlijke data wissen die wij van jou bewaren. Dit omvat niet de data die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wetmatige of beveiligingsdoeleinden.

Waarheen sturen we jouw data

Commentaar van bezoekers kan gecontroleerd worden door diensten die automatisch spam herkennen.

Contact informatie

De beheerder van deze website is bereikbaar per e-mail: info@bierbrouwendoejezo.nl

Aanvullende informatie

Hoe beschermen wij jouw data

Website en plugins houden wij up to date.

Welke datalek procedures hebben we ingesteld

Geen doordat er geen data van gebruikers op mijn persoonlijke servers wordt opgeslagen. Voor beleid van WordPress zelf, kan je verder lezen op de volgende pagina https://wordpress.org/about/privacy/

Welke derde partijen geven ons data

StatCounter voorziet ons van tellingen van het aantal bezoekers gebaseerd op unieke IP adressen en apparaten.

Welke geautomatiseerde besluitvorming en of profilering voeren wij uit met jouw data

Geen

Industry regulatory disclosure requirements

Regelgeving voor de vereiste verklaringen van de industrie ?

English Version

Who we are

Our website address is: https://www.bierbrouwendoejezo.nl.

What personal data do we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Not used on this website yet.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after one day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

StatCounter provides us with the amount of visitors per period based on unique IP addresses and devices.

Who we share your data with

See ’embedded content from other websites’.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

info@bierbrouwendoejezo.nl

Additional information

How we protect your data

We keep our website and plugins up to date.

What data breach procedures we have in place

None as no forms are being filled in nor can users create accounts on this website. Therefore no data is being stored in my personal database. For information about WordPress please see https://wordpress.org/about/privacy/

What third parties we receive data from

StatCounter provides us with the amount of visitors per period based on unique IP addresses and devices.

What automated decision making and/or profiling we do with user data

None

Industry regulatory disclosure requirements